back

Hà Dương Nơi Ta Một Mình

Hà Dương Thành

Ký ức năm xưa

Hà Dương Thành
Nơi ta cùng nhau
Trải qua bao thăng trầm
Trong thế giới tiên hiệp.

Tiếng cười, tiếng nói
Còn vang vọng trong tim
Mong rằng một ngày
Chúng ta lại gặp nhau.

Dao Nhi kính báo.

???
rating