back

[HƯỚNG DẪN] – LÀM NHIỆM VỤ CHUYỂN SINH

Để chuẩn bị cho mốc quan trọng trên con đường tu tiên

Tiểu Dao xin hướng dẫn chuyển sinh tại máy chủ Thương Minh

Đầu tiên tiên hữu cần đạt cấp độ 150

Sau đó hãy cầm 2.000 vàng đến NPC Thủ Kho – Hà Dương mua Niết Bàn Kim Ấn và vật phẩm Nhận Nhiệm Vụ Chuyển Sinh ( Lưu ý: Phải mua vật phẩm Nhận Nhiệm Vụ Chuyển Sinh mới có Q để chuyển sinh )

Hoặc tiên hữu có thể mua tại shop Thiên Đế Bảo Khố

Sau khi có đủ 2 vật phẩm, nhân vật sẽ tự động có nhiệm vụ tại NPC Thiên Tôn Thái Thượng – Thanh Vân Môn
Tiên hữu sang và trả nhiệm vụ là hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh

Dao Nhi kính báo.

???
rating