back

[UPDATE] – XÍCH DIỄM PHẦN HƯƠNG CỐC

Hi tiên hữu, Tiểu Dao xin gửi đến update phiên bản mới

Máy chủ sẽ bảo trì lúc 16h – 17h ngày 06/11
Trong thời gian bảo trì tiên hữu không thể đăng nhập vào máy chủ
Nội Dung bảo trì : Bật lại Top đua tháp và trao giải đua Top

1. Mở bán Tụ Bảo Bồn tại NPC Thủ Kho – Hà Dương

2. Mở đổi đồ tại NPC Tiểu Vi

+ Mở đổi Luân Huýnh Chân Hỏa và Như Ý Kim Chi
+ Liên Thiên Đấu Ngọc và Thiên Hoa Bảo Tiền

+ Mở đổi Thương Lãng Băng Châu

Yêu cầu : Mỗi nhân vật mở tối đa 10 lần.

+ Mở đổi Mệnh Phù Chi Tâm <Tím>

+ Mở đổi Thiên Đế Dụ Lệnh làm nhiệm vụ lên tầng Phong Thần nhanh

3 . Boss Xích Diễm hạ phàm map Phần Hương Cốc

+ Boss xuất hiện từ : 21h30 – 22h30
+ Ngày xuất hiện : Thứ 6 hàng tuần
+ Boss hạ phàm từ 10/11 – 16/12/2023
+ Tọa độ : Tống Hoa Cương – Phần Hương Cốc

Phần thưởng hạ gục boss

4. Chỉnh lại nhiệm vụ 1 lần tại NPC Mai Mịch

Chỉnh lại 2 nhiệm vụ làm 1 lần về đúng cấp độ 135 mới có thể nhận nhiệm vụ

 

 

Tiểu Dao xin chúc tiên hữu có những phút giây thoải mái nhất trong game.

 

 

Dao Nhi kính báo.

???
rating