back

[THÔNG BÁO] – BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT

 

Tiểu Dao xin thông báo máy chủ sẽ bảo trì đột xuất trong ngày hôm nay
Lý do : Chuyển thông tin sang máy chủ mới
Ảnh hưởng : Trong thời gian bảo trì tiên hữu không thể đăng nhập vào game
Thời gian : 8h – 17h ngày 08/11
Rất mong tiên hữu thông cảm cho Tiểu Dao

Dao Nhi kính báo.

???
rating