back

[THÔNG TIN] – MÁY CHỦ THƯƠNG MINH

Hi all

Máy chủ Thương Minh sẽ được mở vào 10h 18/11/2023
Máy chủ sẽ được chuyển 100% KNB đã nạp ở máy chủ Thương Minh Tru Tiên sang

Phiên bản : 18 môn phái
EXP : x5
Drop : x3
Gold : x3
KNB : 1000đ = 3 KNB

Khóa cấp độ : 150 sau chuyển sinh. Khi tạo nhân vật tiên hữu hãy nhanh chóng lên cấp 150 xong làm nhiệm vụ chuyển sinh để lên cấp 150 sau chuyển sinh nhanh chóng nha.

Máy chủ sẽ tối ưu thời gian online chạy nhiệm vụ, phụ bản hơn, tập trung vào một số phó bản chính như : Thập Phương Quyết, Thập Vạn Đại Sơn, Thánh Liên Tứ Phúc

Dao Nhi kính báo.

???
rating