back

[HƯỚNG DẪN] – NHẬP TIÊN

Hi tiên hữu, hôm nay Tiểu Dao xin gửi tới bài hướng dẫn nhập Tiên

Yêu cầu : Đã đạt cấp độ 90 sau chuyển sinh
+ Chuẩn bị sẵn : Lạp Thiên Phỉ Thúy x150 ( Kỳ trân cấp 10, auto map Tu La rơi ra rất nhiều )

1. Nhận Q nhập Tiên tại Chu Nhất Tiên – Hà Dương

2. Sang Thanh Vân Môn gặp Chân Tiên Đạo Thanh
NPC này ngồi trên thanh kiếm tại Kiếm Chủng – Thanh Vân Môn

Cần có Phi Kiếm để bay lên.

3. Nhận nhiệm vụ tiêu diệt Hỏa Tinh tại Chân Tiên Đạo Thanh
Tiên hữu sẽ được dịch chuyển đến vị trí Hỏa Tinh

4. Sau khi tiêu diệt Hỏa Tinh tiên hữu sẽ được dịch chuyển sang Tử Trạch để tiêu diệt Lâm Hương Mộc Tinh

Để tiêu diệt boss này cần sử dụng vật phẩm được tặng kèm

Mẹo sử dụng: Gọi pet và nhân vật cùng đánh, đánh đến 33% thì bắt đầu sử dụng vật phẩm Nam Minh Ly Hỏa Phù, nên sử dụng bất tử lúc sử dụng phù để tránh boss gây hiệu ứng choáng
Nếu không sử dụng đúng lúc, boss sẽ tự động hồi máu, sẽ phải đánh lại

5. Sau khi tiêu diệt Lâm Hương Mộc Tinh tiên hữu cần chuẩn bị sẵn 150 Lạp Thiên Phỉ Thúy sang map Phần Hương Cốc
Khi đến đó nhiệm vụ tự động hoàn thành

6. Nhặt Huyền Hỏa
Khi trả nhiệm vụ thu thập 150 Lạp Thiên Phỉ Thúy, tiên hữu sẽ được yêu cầu nhặt 3 Huyền Hỏa

7. Nhập Tiên

Sau khi nhặt đủ 3 Huyền Hỏa, nhiệm vụ sẽ hoàn thành và trả về Đại Đạo Kim Đan
Tiên hửu click chuột phải để sử dụng và hoàn thành nhập Tiên

Xin chúc mừng Tiên Hữu đã nhập Tiên thành công, nhập Tiên được coi là nhiệm vụ dễ nhất và khuyến khích tiên hữu nên làm
Sau khi nhập tiên có thể sử dụng vật phẩm sau để chuyển sang Ma hoặc Phật

Dao Nhi kính báo.

???
rating