back

[UPDATE] – PHIÊN BẢN MỚI

Thời gian bảo trì : 16h – 17h ngày 19/01/2024
Ảnh hưởng : Không thể đăng nhập vào máy chủ trong thời gian bảo trì
Nội dung:

1. Mở Thành Chiến Lăng Tiêu Thành

Vé đăng ký công Lăng Tiêu Thành được bán tại NPC Tiểu Vi

Phần thưởng hằng ngày khi hoàn thành nhiệm vụ
Yêu cầu cấp độ : 135 trở lên

Riêng Bang Chủ sẽ nhận thêm quà hằng ngày như : Thiên Cương Long Tỷ, Động Thiên Thần Thạch, Cửu Lưu Ngọc Hoàng

Lưu Ý : Các trụ trong Lăng Tiêu Thành được tăng máu khá nhiều
Trụ bên công tăng : 20 Lần
Trụ bên thủ tăng : 10 lần
Cổng bên thủ tăng : 10 lần
Tru Tiên kiếm tăng : 20 lần

2. Mở Cơ Địa Bang Phái

3. Tăng máu Boss Phần Hương

4. Mở event tri ân nạp tiền

Mốc 1 : 500k
+ Kim Tinh Thiết Ngọc Cấp 12 ( Khóa ) x1
+ Dây chuyền Thánh Thụy Phượng Tường Cửu x1

Mốc : 1500k
+ Kim Tinh Thiết Ngọc Cấp 13 ( Khóa ) x1
+ Cửu Tiêu Huyền Ngọc x3

Thời gian áp dụng : 19/01 – 23/01/2024

Lễ bao có thể giao dịch, mỗi nhân vật có thể mở tối đa 3 lần.

5. Mở đổi tích điểm

Dao Nhi kính báo.

???
rating