back

[UPDATE] – PHIÊN BẢN MỚI

Thời gian bảo trì : 16h – 17h ngày 26/01/2024
Ảnh hưởng : Không thể đăng nhập vào máy chủ trong thời gian bảo trì
Nội dung:

1. Bảo trì định kỳ máy chủ

2. Chỉnh lại phần quà boss

Boss Phần Hương thứ 2 và thứ 6 sẽ rớt thêm
+ Mảnh kim tinh 13
+ Huyễn Dật Tức Nhưỡng để đổi đồ Thần Ẩn Tu Vũ

Loại bỏ :
+ Kim Tinh Thiết Ngọc Cấp 10
+ Mảnh ghép kim tinh 12
+ Thiên Cương Long Tỷ

Lưu ý : Tiểu Dao đã test boss, các class khác dame khá khó boss nhưng Họa Ảnh dame vẫn rất mạnh, nên Tiểu Dao sẽ tăng thêm phòng ngự của boss, muốn đánh nhanh hơn cần giảm phòng ngự của boss.
+ Tăng thêm dame của boss, có khả năng one hít nên tiên hữu cần lưu ý.

3. Chỉnh lại Shop Thần Bí

Thêm Kim Tinh Thiết Ngọc 13, 14
Giảm giá các vật phẩm khác

4. Mở điểm danh tháng mới

Điểm danh sẽ bắt đầu từ ngày 27/012024

5. Coming Soon….

Tuần sau sẽ mở cấp độ 16x

Lưu ý : Chỉ mở cấp độ, không mở khuôn và trang bị Huyền Kinh ( trang bị 16x up từ trang bị Thiên 15x lên)

Dao Nhi kính báo.

???
rating