back

[UPDATE] – PHIÊN BẢN MỚI

Thời gian update : 16h – 17h ngày 07/02/2024
Ảnh hưởng : Không thể đăng nhập vào máy chủ trong thời gian update
Nội dung :

1.  Tặng quà Tết Nguyên Đán

Thời gian : 07/02 – 16/02/2024
Tiên hữu đến NPC Đỗ Tử Ngạc – Hà Dương Cổ để nhận quà
Phần quà bao gồm :
+ Kim Tinh Thiết Ngọc Cấp 11
+ Bảo Liêm Ngọc Trần
+ Bang Hội Chiến
+ Random : Kim Tinh Thiết Ngọc cấp 12

2. Mở đổi Cửu Lưu Ngọc Hoàng và Thiên Cương Long Tỷ

Đổi tại NPC Tiểu Vi

Đổi tại NPC Dương Bằng

3. Mở đổi đồ Huyền Kính – 16x tại NPC Phong Thần Đạo Nhân

Dao Nhi kính báo.

???
rating